Vyshyvanka Day

Happy Vyshyvanka Day to all who celebrate! 🇺🇦