A New Asha

(New Asha Restaurant, Victory Blvd, Staten Island)